Albert heeft met zijn terdege kennis en kunde een gecompliceerde hypotheek kwestie tot een prima einde weten te brengen.
Ook het gesprek aan huis en de regelmatige informatie over de gang van zaken hebben wij als heel positief ervaren.